Head Sager til Retslægerådet?
Front Hvilke sager skal forelægges for Retslægerådet?
Back

1) Visse retspsykiatiske sager fx. tvang

2) visse trafiksager fx. alkoholpåvirket

3) vissa faderskabssager

4) visse sygdomme

5) visse spm. om lægelige fejl 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile