Head Forskellige høretab m audiometrier
Front Forskellige høretab m audiometrier
Back Normalt: Let dyk i de højere frekvenser Sensorineuralt: Aldersrelateret. Tab af høje frekvenser. Menieres: Sensorineuralt tab af lavere frekvenser Blandet konduktivt og sensorineuralt: aldersrelateret og sygdom i øret, eller perilymf fistel. ABG og sens. tab Konduktivt: APG over 15dB. Kan afhjælpes m kirurgi/høreapp. Støjrelateret: V-form, normal omkring 4000 Hz.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile