Head Høretab etiologi og audiometri
Front Høretab epidemiologi og audiometri
Back 20% i dk har nedsat hørelse - 10% svært (80% af disse aldersrelaterat). 5% høreapp. Høretærskel = det mindste lydtryk hvor man kan høre. Er frekvensafhængigt. Toneaudiogram: 3/3 toner over en grænse skal høres. TC = threshold carhart, gennemsnit af luftledning. Taleaudiometri: SRT, speach reception threshold. Kan gengive 50% af enstavelsesord korrekt DS: diskriminations score, %. Andel af korrekt gengivne ord ud af 25. Impedans: Måler tryk i mellemøret og compliance af trommehinden. Normal = spids teltformet. Flad kurve = væske i mellemøret og nedsat compliance Stapedius refleks: ca. 75dB over høretærskel. afferent via VIII, efferent via VII Weber: Pil op er højre, ned venstre. Kan opdage 5dB forskel. Konduktivt = til syg side, perceptivt = til rask Høretab: Sværhed (over 40dB moderat, 70dB alvorligt) Type (konduktivt/perceptivt/blandet) Form på kurven Symmetri
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile