Head Anatomi øret
Front Anatomi øret
Back Meatus ext. 3,5cm. Yderste 2/3 er brusk, tykkere hud m hår, fedtkirtler og apokrine svedkirtler. Inderste 1/3 er ossøs, stramt bundet tynd hud. Skråtstillet trommehinde, tragtformet (obs lille recess nedadtil). 0,1mm tyk, 10mm dia. Sammenvokset m manubrium. Pr.lateralis mallei, forreste og bagerste hammerfold omgiver pars flaccida (ingen fure at fæstne til, tyndt og slapt), pars tensa (tykt og bundet til fure i knoglen). Evt. crus longum incidus. 4 kvadranter Lymfe til parotidei superf., for og bag øret. N.facialis, auriculotemporalis (mandib.), r.auricularis (n.vagi) I mellemøret ses cavitas (hulen, forbindelse til antrum og cellulae mastoideae, og med næsehulen via eustatiske rør). De tre øreknogler forbundet til membrana og det ovale vindue. M. tensor tympani og m.stapedius. N.facialis kan være sårbar (smag, tårer, stapediusrefleks mm) Indre: Membranøs labyrint m endolymfe, omgivet af perilymfe i den ossøse. Det ovale vindue har forbindelse til perilymfen, som forskubbes v stapedius. Forflytter memb.basilaris= deformation af cortis organs føleceller = signal gn. n.cochlearis. Forbindelser: n.facialis mastoideusceller fossa krani media (tegmen tympani)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile