Head Gonore
Front Gonore
Back Neisseria gonorea. Invasiv, inflam i submucosa. 60-90% transmission hos kvinder, 20-50 hos mænd. Kvinder: 70% asymptom, ofte v kontrol us. Brænden, lidt dysuri (mistolkes som cystit),rødme hævelse, lidt pus/udflåd Mænd: store mængder tykt, gult us. Svie v vandladning, evt blodtilblandet. 20% sparsomt/usymp. Lymfadenit 5% isoleret i anus, oftest asymp. Evt. svælg efter oral. Komplikation: epididymitis. Smerte oghævelse af skrotum salpingitis (10%). Af disse før 15-20% senfølger (ektopisk graviditet, underlivssmerter, sterilitet) Kan dissiminere til enten bakteriæmisk (sepsisbillede) eler ledseptiske (et enkelt stort led) Ofthalmi: obs nyfødte, svær pusdannelse hurtigt efter fødslen. Diag: mikro, D+R, (PCR) Beh: Inj. ceftriaxon 1g x 1 eller po ciprofloxacin 500mg x 1. Smitteopsporing i 3-4 uger. Kontrol m mikroskopi og D+R efter en uge
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile