Head Lig forandringer?
Front Nævn 3 specielle IKKE voldelige ligforandringser samt under hvilke omstændigheder de hver især opstår?
Back

1) Mumificering:

Opstår ved tør luft, træk, varme eller kulde

2) Adipocier / forsæbning

Opstår i vand, eller fugtige omgivelser i længere tid

3) Mosegarvning

Opåstår i højmoser eller syrepåvirkning 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile