Head Andre sår Vaskulit, pyoderma gangrænosum, decubitus
Front Andre sår Vaskulit, pyoderma gangrænosum, decubitus
Back Vaskulit: bilat, multiple, smertende, starter som purpura. Småkar. Medicin, autoimmunt, infekt. Pyoderma gangrænosum: Hutigt, meget smertende. Bikagestruktur, underminerede rande. Kan ses v inflam. tarmsygdom, rheumatisk el. leukæmi. Debut m pustel/absces, rødviolet kant, nekrose. Ofte solitær, op til 20-30cm. Obs nekrotiserende faciit. Syst steroid/ciklosporin, heler med store ar % kirurgisk revision pga progressionsrisiko! - Decubitus disp: immobil, lokalt tryk, hypoxi, afmagring, friktion, maceration. akut svær sygdom. lænd, sæde, ankler, hofter, hæle Kan komme på få timer! Sort = nekrotisk. Debridement m larver eller kirugisk Gult = fibrin. Absorberende Rødt = granulation. Hydrokolloid Inficeret = sekr., lugt, smerte. Vaskes, D+R, sølv. Kompression kun v tåtryk over 50mmHg. Heler 75% af de venøse sår Operation: revaskularisering, ligation af perforationer, venøs stripping, excision + graft, amputation
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile