Head Ulcus cruris
Front Ulcus cruris
Back 10% af 70+ -Venøse: Klapinsuf.ml. dybe og superficielle vener=HT+distension. Endothelskade, inflam., fibrosering, hæmosiderinaflej. Disp: overvægt, DVT,gravid, stillestående arb. 7-10cm prox for med.malleol. Hudatrofi, hårdt, staseødem før sår (spontant/traume). Skrånende rande m granulomation i brunden Smerter ikke dominerende - falder v elevation. Normalt tåtryk. - Arterielle Multiple, mindre, udstansede, mere perifert. Nedsat tåtryk, <30=amputationsfare. Smerterne stiger v elevation. Nekrose pga %O2, ikke granulation - Diabetiske Små, dybe sår på trykudsatte steder. % smerter! Neuropati Udstansede sår, inf.risiko (erysipelas). Hård hud. Oftest eksem, beh. eller stase. US: pulsforhold, DVT, varicer, UL, BT. Komplicerende fkt: anæmi, hjerte/nyreinsuff., overvægt, DM, dårlig AT/ET, rygning, immunsupp. Beh: Udløsende samt helingshæmmende faktorer. ophelet = profylakse (kompression v venøst, evt sårrevision) under opheling = granulationsvæv = sårsalve, hydrokollois, skumprodukter, kompression I starten aktiv beh 1-2 x dgl til oprensning. Smerter: overvej inf eller art. Bør hele på 1-3mdr hvis rask pt. Mange recidiv pga komplicerende fkt og kombi sår
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile