Head Malignt melanom
Front Malignt melanom
Back 1000/år. Kvinder>mænd. Fra epidermale melanocytter. Risikofaktorer: solskoldninger som barn, hudtype I, arvelig disp., mange/uregelmæssige nævi, badedragtsnævi. 25-50% opstår i gamle nævi. Asymmetri, border, colour, diameter (>6mm) Subj: uro, vækst blødning, farveændring Metastaserer tidligt. 75% 5årsoverlevelse. jo tykkere des værre (95% hvis <1,5mm, 45% hvis >4) Ryg, ansigt. Kvinder crus,mænd torso og ben - Superficielt spredende (70%) 55år, <1/3 i eksisterende. Langsomt voksende, 2-20mm diam. "blækklatter" - Nodulært (15%) Vokser næsten kun i tykkelsen. Kugle/polypformet, blåsort. Højmalignt - Acralt lentigøst (5-10%) palma, planta, mucosa. Ofte vækst i tykkelsen, sen diagnose. - Lentigo maligna melanoma (5%). Lentigo maligna = melanocytprolif langs BM, CIS. Kommer på meget solskadet hud hos ældre. Når vertikal vækst = LMM. Obs: Papler = mistænk dermal inv. =LMM Metastaser er 50% til hud/lymfe, 30% lunger. Beh: Alle med begrundet mistanke om MM skal henvises til plastikkirurgisk. 5mm randzone først, reexcision efter tykkelse (<1mm=1cm, >1mm=2cm + SN) Kemo: kun v metastaser som ikke kan op/stråles. Overlevelse: Prognose er relateret til tykkelse, metastaser (50% v 1, 30% ved 2), ulceration. Stadium I = 95%
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile