Head Præmaligne forandringer
Front Præmaligne forandringer
Back - Aktinisk keratose Første trin mod planocel.carc. Dysplasi af intraepit.keratinocytter. Ældre, mænd, soleksponerede områder. Små skællende, rød/gul/hyperpigm. Beh: curettage, frysning, imiquimodcreme (retinoid) 25% regredierer spontant. Mellem 0,1-10% progr. til PCC - Mb.Bowen Carcinoma in situ, planocellulært. Brunrøde, let infiltreret, skællende. Vokser hurtigt på soleksp. v. immunsup. Kan ligne seb.keratose (biopsi!). På slimhinde = Quergats erythroplasi. Rødt, skinnde plaque. Beh: frysning, curettage, imiquimod. - Parapsoriasis Midaldrende mænd. Røde, skækkende, infiltrarede m vekslende pigmentering og hyperkeratose i palma/planta. Kan overgå til mycosis fungoides (kutant T-cellelymfom)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile