Head Bulløs pemphigoid
Front Bulløs pemphigoid
Back >65 år, overvægt af mænd. Alm. i DK. Antostoffer mod basalmembranen. Debut med rødt, kløende eksantem. Derefter spændte blærer m klart indhold, pos.spredningstest. Ikke slimhindeaff. Diag: Klinisk. Biopsi (eosinofile). Immunflourescens (IgG og komplement i lige linje) Beh: Milde = III/IV lokalt Svære = syst.steroid 25-50g/uge. Evt. immunsupp. Forskel fra pemphigus: (sjælden i dk, alm.usa/mellemøsten. Slappe bullae m fugtig crust, antistof mod keratinocytter, evt debut m slimhindeaff. Brostensmønster i flourens. Ansigt, mund. Intradermal. Dødelig hvis ubehandlet)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile