Head Borreliose
Front Borreliose
Back Borr.burgdorferi. Fra skovflåter. 2000/år Erythema migrans: rød, ringformet, symptomløs. Ingen skæl. Spredes ringformet. Ingen palpabel infiltrat. Inkub. 3-32 dage fra bid. Kan have almsymp. Svinder spontant (1.stadium), blegner evt i midten først. 2.stadium: mono/oligoartrit. Almensymp, myocardit, neurologisk. Erytem/urticaria. 3.stadie: mdr til år efter. Kronisk reaktiv artrit, encefalomeningit, acrodermatitis cronica atrofikans (kvinder, asym, ekstremitet. Misfarvning, rødviolet, senere atrofi) Klinisk diagnose! Ofte først antistoffer senere i forløbet. Beh: Methylpenicillin eller doxycyklin i 10 dage.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile